Iulian Mladinovici: Cadastru si Topografie in Ploiesti si judetul Prahova
Iulian Mladinovici - Cadastru Ploiesti Prahova
 
Iulian Mladinovici - Servicii de cadastru si topografie in Ploiesti si judetul Prahova


Lucrari de cadastru, intabulare si topografie

Execut lucrari de topografie si cadastru in Ploiesti, in judetul Prahova si in judetele limitrofe.
Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in functie de specificul ridicarii topografice (configuratia terenului, suprafata, numarul de puncte necesare).
Pentru evaluarea lucrarii dumneavoastra va rog sa ma contactati.
Dispun de echipamente topografice moderne si performante iar lucrarile sunt efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.


Servicii oferite:

• Realizarea documentatiilor necesare obtinerii numarului cadastral provizoriu si inscrierea la Cartea Funciara
   pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane;
• Realizarea documentatiilor necesare actualizarii, dezlipirii sau alipirii imobilelor inscrise la cartea funciara;
• Studii topografice pe suport analogic si digital pentru realizarea urmatoarelor documentatii: certificate de urbanism,
   plan urbanistic zonal (PUZ), plan urbanistic de detaliu (PUD), plan de amplasament si delimitare (PAD), support
   pentru obtinerea autorizatiei de construire;
• Lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
• Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor extravilane;
• Relevee constructii;
• Materializarea si verificarea pe teren a limitelor imobilelor inscrise la Cartea Funciara;
• Trasarea pe teren a limitelor imobilelor cumparate sau care urmeaza a fi cumparate;
• Asistenta tehnica la cumpararea proprietatii;
• Masuratori G.P.S.

Dotari:

• Statie totala Leica TCR 407   • Nivela electronica Leica Sprinter   • G.P.S. Stonex S9
   

GALERIE

GALERIE
GALERIE

© 2012 - cadastru-ploiesti.com. Toate drepturile rezervate.