Iulian Mladinovici: Cadastru si Topografie in Ploiesti si judetul Prahova
Iulian Mladinovici - Cadastru Ploiesti Prahova
 
Iulian Mladinovici - Servicii de cadastru si intabulare in Sinaia Prahova


Lucrari de cadastru in Sinaia:

• Documentatii pentru inscrierea la Cartea Funciara a terenurilor si constructiilor;
• Documentatii pentru inscrierea la Cartea Funciara a apartamentelor;
• Suporturi topografice pentru certificate de urbanism, autorizatii de construire, P.U.Z., P.U.D., etc.
• Lotizari de terenuri;
• Trasare si verificare limite de proprietate.

Acte necesare pentru inscrierea unui imobil la Cartea Funciara:

• Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in
   care imobilul a fost cumparat de la stat; Sentinta Civila; Certificat de Mostenitor; Act de donatie,etc.) - in copie
   legalizata la notariat;
• Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a sectorului/ localitatii de care
   apartine imobilul;
• copie xerox plan de parcelare semnat si datat – primarie
• adeverinta rol cu suprafata construita a cladirilor ce figureaza pe terenul ce se doreste a fi intabulat;
• Actul de indentitate (B.I./C.I.) al proprietarului/proprietarilor - in copie xerox;
• Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitia dumneavoastra pe site;
• Declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitia
   dumneavoastra pe site;
• Cerere tip de inregistrare - pusa la dispozitia dumneavoastra pe site.

Pentru documentatiile de dezmembrare:

• copie xerox plan cadastral efectuat la intabulare;
• copie Xerox extras de carte funciara al imobilului;
• copie Xerox dupa actul de identitate (B.I./C.I.);
• cereri tip;

Pentru dezmembrarea imobilelor in mai mult de trei loturi (inclusiv trei) este necesar certificat de urbanism pentru dezmembrare.

Pentru documentatiile de comasare (alipire):

• copie xerox plan cadastral efectuat la intabulare;
• copie Xerox extras de carte funciara al imobilului;
• copie xerox dupa actul de identitate (B.I./C.I.);
• cereri tip;
• certificat de urbanism indiferent de numarul de loturi comasate (alipite).

Pentru planurile suport topografic pentru obtinerea autorizatiei de construire:

• copie Xerox plan cadastral de la intabulare (daca s-a realizat intabularea imobilului);
• copie Xerox extras de carte funciara;
• copie Xerox act identitate (B.I./C.I.)
• certificatul de urbanism

GALERIE

GALERIE
GALERIE

© 2012 - cadastru-ploiesti.com. Toate drepturile rezervate.